Websiteadressen inkorten

In veel adressen van websites zijn de www vooraan en bepaalde zaken na het vraagteken overbodig. Achter het vraagteken staan parameters met hun waarde (bv. ID=42), maar sommige dienen alleen om na te gaan waar je de link vond (bv. utm_source=facebook). De parameters zijn van elkaar gescheiden door ampersands (&). Ook de 'http://' vooraan mag altijd weg. Staat er 'https://', test dat dan eerst uit. Bij Facebook en YouTube mag het weg, bij andere sites maakt het juist een groot verschil.

Test eens uit wat er allemaal weg mag, en kort het adres in de tekst zo mogelijk in. Dat maakt het leesbaarder. Staat er achter het vraagteken niets meer, dan mag het ook weg.

Een voorbeeld:
youtube-url.png
De 'https://' en de 'www.' mogen weg. De parameter 'v' geeft aan welk filmpje we willen zien. In het voorbeeld maakt dat filmpje deel uit van een lijst ('list'). Klik je op de link, dan zal heel die lijst afspelen. Dat kan de bedoeling zijn, maar als je alleen naar dat ene filmpje wilt verwijderen, mag ook dat weg. De #t=5 betekent dat de eerste vijf seconden overgeslagen worden bij het afspelen - in dit geval is dat dus ook overbodig. Blijft over: youtube.com/watch?v=3Y-J7sBT_no. Veel korter, dus veel leesbaarder én veel makkelijker om (zonder fouten) over te typen.

Hieronder staan parameters die je al zeker mag verwijderen. $$$ staat telkens voor de waarde van de parameter, dat moet je mee verwijderen. Staat er nog een ampersand achter, dan verwijder je die ook.

Google Analytics

Deze parameters kom je gewoonlijk tegen in links die je vond in mailnieuwsbrieven.
 • utm_source=$$$
 • utm_medium=$$$
 • utm_term=$$$
 • utm_content=$$$
 • utm_campaign=$$$

YouTube

 • feature=$$$

Facebook

 • fb_source=$$$
 • ref=$$$ (meestal 'hl' of 'bookmarks')
 • fb_action_ids=$$$
 • fb_action_types=$$$
 • fref=$$$
 • directed_target_id=$$$
 • notif_t=$$$

Issuu.com

 • e=$$$

Last edited Jul 23, 2014 at 1:36 PM by tekstridder, version 11

Comments

No comments yet.