This project is read-only.
Project Description
Chiroredactie voor MS Word dient om medewerkers en vrijwilligers van de Chiro te helpen wanneer ze teksten schrijven en/of eindredactie doen.

Info over publicatieproces, huisstijl en andere schrijftips:
* De publicatiehandleiding van de Chiro (pdf): https://chiro.be/sites/default/files/publicatiehandleiding.pdf
* De brochure 'Schrijven voor de Chiro': https://www.yumpu.com/nl/document/view/20380929/schrijven-voor-de-chiro/
* Blog: http://tekstridder.blogspot.com

Om de tool te kunnen gebruiken, heb je Microsoft Office 2010 nodig!
De macro's werken alleen als je in Word eerst het Macrobeveiligingsniveau zo instelt dat macro's uitgevoerd mogen worden. (Bestand > Opties > Vertrouwenscentrum, en klik dan op de knop 'Instellingen voor het Vertrouwenscentrum'.) Vink ook aan dat je toegang geeft tot het objectmodel van het VBA-project.

Voor Windows Vista, Windows 7 en Windows 8 gebruik je de downloadknop hiernaast. Heb je een ouder besturingssysteem, klik dan eerst op de tab 'Downloads' en kies daar voor de 32bit-installer.

Last edited Mar 4, 2016 at 8:48 AM by tekstridder, version 6