De redactiefeedback zoekt onder andere mogelijke stopwoorden als 'ook', 'eigenlijk' en 'in feite'. Als dat veel voorkomt in je tekst schrap je het best een paar keer. Hoe kun je nu nagaan of woorden veel voorkomen? Gebruik de zoekfunctie van Word zelf (Ctrl-F), dan zie je in het navigatiepaneel hoeveel keer de zoekterm gevonden is, en waar.


Last edited Jul 7, 2014 at 11:44 AM by tekstridder, version 2

Comments

No comments yet.